Məhsullar

KABEL VƏ KABEL SİSTEMLƏRİ

Dolanmış cüt kabellər; Qorunan örtüklü dolanmış cüt kabellər; Koaksal kabellər; Fiber-optk kabellər; Strukturlaşdırılmış kabel sistemi (SCS); Şəbəkə kabellər; Kabel aksesuarları

KOMPRESSORLAR

Pistonlu kompressorlar; Vintli kompressorlar; Yağsız kompressorlar; Dizel kompressorlar; Gəmiçilik üçün kompressorlar

TİKİNTİ MATERİALLARI

Kubik; Kərpic; Çınqıl; Sement; Gips Materialları; Kafel-keramika; Dam örtük və məhsulları; Sendviç Panellər; Alçıpan; Köpüklər; Xırdavat

ELEKTRİK MƏHSULLARI

Elektrik bağlantı sistemləri; İstilik izləmə sistemləri; Elektrik ölçü cihazları; İdarə və avtomatlaşdırma; Avtomat sığorta və qutu; Elektrik tənzimləyiciləri; İşıqlandırma

BOLT & QAYKA

Bolt; Qayka; Şayba; Ankerlər; Şuruplar; Probka; Yivli asılqan; Zaklyovka; Mismar; Dubel; Skop; Şpilka

ALOVSUZ ALIŞQANLAR

Low voltage flameless lighters reduce the risks of flammable
Aşağı gərginlikli alovsuz alışqanlar alovlanma və zədə riskini azaldır. İstifadə olunan sektorlara neft və qaz, emal və kimya, enerji istehsalı, anbar və anbar, səhiyyə və sosial qayğı və islah müəssisələri daxildir.
others through tamperproof systems that will not facilitate fire. . The sectors we work in include oil and gas, refining and chemicals, power generation, storage and warehousing, health and social care and correctional facilities.

MANOMETRLƏR

Maye manometri; Qliserinli manometrlər; Rəqəmsal manometrlər; Mexaniki vakum manometrləri

GENERATORLAR

Sənaye generatorları; Gəmiçilik genaratorları; Mobil generatorlar; İşıqlandırma generatorları; Mühərrikli qaynaqlar 

HAVALANDIRMA SİSTEMLƏRİ

Çiller; VRF sistemi; Fankoyl; Hava kanalları; Həssas tipli kondisionerlər; Kondisioner və ventilisiya sistemləri; AHU havalandırma sistemi

NƏRDİVAN VƏ PLATFORMALAR

Polyster, polipropilen və dəmir çəmbər lenti; Mexaniki, pnevmatik və akkumulyatorlu paketləmə alətləri; Qablaşdırma tor və etiketi; Etiket aparatı

KİLİDLƏR

Sadə qapı kilidləri; Asma kilidlər; Lockout kilidlər; Kilidləmə stansiyaları; Lockout-Tagout kilidləmə sistemləri; Kilid etiketləmə sistemləri

PAKETLƏMƏ VƏ QABLAŞDIRMA MALLARI

Polyster, polipropilen və dəmir çəmbər lenti; Mexaniki, pnevmatik və akkumulyatorlu paketləmə alətləri; Qablaşdırma tor və etiketi; Etiket aparatı

BOYALAR

Sintetik boyalar; Sellülozik boyalar; Emulsiyalar; Sprey boyalar; Məcunlar; Binder; Boyaçı alətləri

GEYİM VƏ FƏRDİ QORUMA VASİTƏLƏRİ

Kaska; Üz maskası; Qulaqcıq; Respirator; Təhlükəszlk eynəyi; Gigiyenik maskalar; Kombnezon; Şalvar; Əlcək; Qaynaqçı başlıqları; Kimyəvi maddələr üçün önlüklər; Lens təmizləyici stansiya; Təhlükəsizlik ayaqqabıları; İlan qoruyucular; Yanğından mühafizə yorğanı; Çanta

MEXANİKİ VƏ ELEKTRİKLİ ƏL ALƏTLƏRİ

Alət dəstləri; Qazma alətləri; Açarlar; Rezak; Burğaç; Balta; Mişar; Çəkic; Kəlbətin; Məngənə; Laqonda; Drel; Perforator; Mikser; Kafelkəsən; Frezlər və ehtiyat hissələri; Alət çanta və rəfləri

NASOS VƏ EHTİYAT HİSSƏLƏRİ

Su nasosları; Çirkab su nasosları; Quyu nasosları; Porşenli nasoslar; Dişli çarxlı nasoslar; Pərli nasoslar; Yastı-rotorlu nasoslar; Nasos ehtiyat hissələri; Mühərriklər

PVC MATERİALLARI

PPRC boru; PPR boru; PVC boru; Yerdən isitmə boeusu; Kanalizasiya borusu; Kanalizasiya borusu aksesuarları; PPRC birləşdiricilər; PPR birləşdiricilər

PODŞİBNİK VƏ SALNİKLƏR

İynəli yastıq; Rolikli yastıq; Diyircəkli yastıq; Sferik yastıq; Dayaqlı rolik; Möhkəmləndirici yastıq; Ultra dəqiq yastıq; Yastıq gövdələri; Kəmər/Qayışlar; Salniklər; Manjetlər; Halqalar

SÜRTKÜ MƏHSULLARI

Motor yağları; Transmissiya yağları; Sənaye yağları; Reaktiv yağları; Qida emalı yağları 

PASLANMAZ POLAD BORU VƏ AKSESUARLARI

Şovlu və şovsuz paslanmaz polad borular; Listlər; Profillər; Çubuq; Künclük; Zolaq; Mufta; Əymə; Traynik; Üçlük; Flanş; Dirsək; Nipel; Ventil; Manşon; Kürəsəl vana

PLAD BORU VƏ AKSESUARLARI

Şovlu və şovsuz paslanmaz polad borular; Listlər; Profillər; Çubuq; Künclük; Zolaq; Mufta; Əymə; Traynik; Üçlük; Flanş; Dirsək; Nipel; Ventil; Manşon; Kürəsəl vana

ÖLÇMƏ VƏ TƏNZİMLƏMƏ AVADANLIQ VƏ ALƏTLƏRİ

Optik səviyyə ölçən; Lazer məhsulları; Total stansİya; GNSS alıcılar; 3D Skanerlər; Elektronİk teodoltlər; Elektron və su tərəzlər

İZOLYASİYA MATERİALLARI

İstilik izolyasiyası; Su izolyasiyası; Səs izolyasiyası; Buxar izolyasiyası; Bünövrə izolyasiyası; Daş yunu; Boru izolyasiyası; Döşəmə və tavan izolyasiyası; Yapışdırıcılar

ANBAR VƏ QALDIRICI AVADANLIQLAR

Forklift; İstif maşını; Qaldırıcılar; Transpalet; Barel daşıma avadanlığı; Yumru sapanlar; Sıx toxunmuş sapanlar; Xilasetmə cihazları; Xüsusi məqsədli sapanlar; Tripod; Qalvanz qandallar; Yük qaldırıcı təkərləri; Polad kəndirlər; Zəncirlər

QAYNAQ AVADANLIQLARI

TİG və MİG qaynaq aparatları; Sualtı qaynaq vasitələri; Avtomatik qaynaq sistemləri; Elektrod çubuqları

Məhsul portfelimiz haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsiniz? Kataloqa nəzər yetirin!